DOWNLOADS
Bản đầy đủ
Driver
(mu_clien) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
USER LOGIN
Đăng ký
Server Time:
SERVER STATISTIC
Game Server: Online
Castle Siege Server: Online
Join Server: Online
Connect Server: Online
Tổng số tài khoản 4
Tổng số nhân vật 7
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Số người online 0
Active trong ngày 0
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 1234 205
2 Queen 105
3 34563 72
4 aaaa 70
5 ad 70
6 yuioyoy 70
7 67867 70
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
Chat với ADMIN