DOWNLOADS
Bản đầy đủ
driver
(mu client) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
USER LOGIN
Server Time:
SERVER STATISTIC
Game Server: Online
Castle Siege Server: Online
Join Server: Online
Connect Server: Offline
Tổng số tài khoản 4
Tổng số nhân vật 6
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 1
Số người online 0
Active trong ngày 3
TOP CHARACTERS
# Tên RR
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
Chat với ADMIN